Ceviz;

Kullanıcıların, birbirleriyle sohbet etmesi / tanışması için olanak sağlar. Bunun yanında, kullanıcıları rahatsız edecek içeriklerden arındırarak huzurlu bir sohbet alanı oluşturur.

Ceviz;

Hizmet sunduğu sektörün, arz ve talep dengesinin kullanıcılar tarafından oluştuğuna inanır. Buna istinaden her kullanıcının düşüncelerini göz önünde bulundurur.

Bilgeliğin yolu acı çekmekten geçer.